"Maardu Kunstide Kool - väärt kunstiharidust!"

MAARDU KUNSTIDE KOOL: MEIST

group-02

Maardu Muusikakool avati Maardu Gümnaasiumis 1989. aastal. Õppetööd alustati algul neljal erialal: klaver, kitarr, akordion ja bajaan. 1993. aastal asuti uude majja Keemikute 19, mis oli ehitatud ühiselamuks 1965. aastal. Esialgu tegutses kool ainult maja teisel korrusel. 1998. aastal avati kaks uut eriala: kunsti- ja balletiklass. Maardu Muusikakool nimetati ümber Maardu Kunstide Kooliks. Kooli arenedes loodi uued aineklassid: löökriistade-, puhkpilli- ja lauluklass.

Eesti muusikaharidus koosneb kolmest astmest: algaste, keskaste ehk muusikaalane kutseõpe ja kõrgaste. Kool esindab algastet, mis on haridussüsteemi laiem osa ja regioonide jaoks muusikaelu oluline osa ja muusika- ja kunstihariduse alus. Kool on ainuke muusika- ja kunstiharidust võimaldav õppeasutus Maardu linnas.

Kool korraldab regulaarselt kontserte koostöös Maardu Linnavalitsusega. Kunstiosakonna tööde näitused toimuvad Maardu linna erinevates asutustes. Õppetööst vabal ajal kasutavad kooli saali Maardu linna erinevad ringid.

ÕPPETASU

Kehtib õpilastele, kelle enda ning vähemalt ühe vanema elukoht on Maardu linn

Muusikaosakond

45 €/kuus

Kunstiklass

40 €/kuus

Ettevalmistusklass (muusika)

23 €/kuus

Ettevalmistusklass (kunst)

20 €/kuus

Lisapill (1 tund nädalas)

12 €/kuus

Kehtib õpilastele, kelle enda vanemate elukoht on väljaspool Maardu linna ja kelle elukohajärgne omavlitsus osaleb õppekulude katmises

Muusikaosakond

50 €/kuus

Kunstiklass

45 €/kuus

Ettevalmistusklass (muusika)

25 €/kuus

Ettevalmistusklass (kunst)

23 €/kuus

Lisapill (1 tund nädalas)

15 €/kuus

SISSEASTIMISKORD

  1. Veenduge, et tulevase kooli õpilase elukoht on registreeritud Maardus või Jõelähtme vallas.
  2. Võtke meiega ühendust telefoni või emaili teel. Märkige õpilase ning lapsevanemate andmed (nimi, email, telefon)
  3. Kool võtab Teiega ühendust ning kutsub vestlusele.
  4. Peale edukat vestlust vanemad täidavad vastuvõtuavaldust.

KOOLI PÕHIKIRI

Lae kooli põhikiri alla: